У виданні «Український. медичний часопис» опубліковано друга частина результатів дослідження оцінки ефективності засобу Ліводінол у хворих на стеатоз та стеатогепатит на підґрунті комплексного вивчення стану функціональних та структурних порушень печінки
«Особливості впливу комплексу Ліводінол® у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (власне дослідження)».

Оригінал статті знаходиться тут https://www.umj.com.ua/article/235703/osoblivosti-vplivu-kompleksu-livodinol-sup-sup-u-patsiyentiv-z-nealkogolnoyu-zhirovoyu-hvoroboyu-pechinki-vlasne-doslidzhennya